Subsidies

De E-Trikes kunnen in aanmerking komen voor de Mia/Vamil regeling in Nederland.

Of u de subsidie kan krijgen is afhankelijk van u bedrijfssituatie, het beste is als u dit met u accountant of boekhouder bespreekt of onderstaande subsidie adviseur, zie hieronder;

Mobiele Elektrische werktuigen en MIAVamil 2023

Gewijzigd op: 27-08-2023

Investeert u als ondernemer in elektrische, waterstof of hybride aangedreven mobiele werktuigen met een vaste bestuurders(zit)plaats, zoals graafmachines, land- en bosbouwtrekkers, kranen of laadschoppen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

U kunt gebruikmaken van MIAVamil als de werktuigen aan de technische eisen voldoen die omschreven zijn op de Milieulijst 2021. Op de Milieulijst zijn er aparte codes voor:

elektrische werktuigen met accu’s of een brandstofcel (F 3413);
elektrische werktuigen op netspanning (A 3414);
plug-in hybride werktuigen (E 3415);
elektrische vorkheftrucks (F 3416);
elektrische verreikers (F 3417)
plug-in hybride landbouw- en bosbouwtrekkers (A 3418);
elektrische hijswerktuigen (E 3420);
hybride toren- en telescoopkranen (B 3421).

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Elektrische of hybride mobiele werktuigen

Voor de meeste mobiele werktuigen met een elektrische of hybride aandrijving geldt dat ze in aanmerking kunnen komen voor MIAVamil als ze worden gebruikt voor werkzaamheden in de open lucht en zijn voorzien van een vaste bestuurdersplaats.

Mobiele werktuigen die binnen of in (gedeeltelijk) overdekte en omsloten buitenruimten worden gebruikt, of zelfstandig zonder bestuurder werkzaamheden (kunnen) uitvoeren, komen niet in aanmerking.

De codes F 3413, A 3414 en E 3415 zijn vrij generiek omschreven en gericht op een breed scala aan elektrisch en hybride aangedreven mobiele werktuigen. De codes F 3416 tot en met B 3421 zijn specifiekere omschrijvingen voor bepaalde categorieën mobiele werktuigen.

Voor de generiek omschreven codes geldt het volgende.

Voor code F 3413 komen uitsluitend elektrisch aangedreven mobiele werktuigen in aanmerking, die van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een accupakket of brandstofcel (en eventueel een netspanningskabel). Uitgezonderd zijn hoogwerkers, verreikers, pallet-, reach- of heftrucks.
Voor code A 3414 komen uitsluitend elektrisch aangedreven mobiele werktuigen in aanmerking die van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een netspanningskabel.
Voor code B 3415 komen plug-in hybride mobiele werktuigen in aanmerking die aangedreven worden door een combinatie van een verbrandingsmotor en één of meerdere elektromotoren.
    • https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/sectoren/mobiele-werktuigen
    • https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/BrochureMilieulijst2021.pdf
    • https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/voorwaarden-miavamil/rekenvoorbeelden

Voor vragen en ondersteuning  over Mia /Vamil,

kunt u contact opnemen met de subsidie adviseur die wij gebruiken:

Edwin Slaghekke

edwin.slaghekke@knippenborg.com

www.knippenborg.com

Mobile : 06-43117238

MODULAIR, ELEKTRISCH, BEWUST

Onze oplossingen

image

3 WIELER COMPACTE
E-TRIKE

3 WIELER GROTE
E-TRIKE

SPK03 MULTI
E-WAGEN